Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan yaşam kalitesini ne kadar değiştirir?

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa

Updates in Cardiology 2020; 3: 23-24
DOI: 10.5543/ucard.2020.47450
Read: 1411 Downloads: 353 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734